Wykładowcy

Prof. Christoph Andree

Profesor Christoph Andree tytuł doktora uzyskał w Regional Burn Center – University of California San Diego. Był stypendystą na Harvard Medical School w Bostonie, gdzie zdobywał doświadczenie i pogłębiał swoją wiedzę w zakresie chirurgii piersi. Obecnie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie we Freiburgu. Począwszy od 2013 roku nieprzerwanie zdobywa tytuł najlepszego specjalisty w zakresie chirurgii piersi niemieckiego wydania magazynu FOCUS.
Wyznacza europejskie standardy w zakresie rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem tkanek własnych. Rocznie przeprowadza wraz ze swoim zespołem ponad 250 rekonstrukcji piersi  przy użyciu płatów DIEP.
Prof. Andree jest zapraszany do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach przeznaczonych dla specjalistów chirurgii plastycznej, a sam organizuje prestiżową konferencji International Breast Symposium w Düsseldorfie.

http://www.breast-and-body.com/en/index.html

Dr L. Franklyn Elliott

Dr Franklyn Elliott jest światowej sławy specjalistą w zakresie chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Praktykuje chirurgię plastyczna od 1983 roku.  Opracował i wprowadził rewolucyjną technikę mammoplastyki w rekonstrukcji piersi, a także znacząco udoskonalił metodę rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem tkanek własnych przy użyciu płata TRAM. Dr Elliot uzyskał dyplom Vanderbilt University Medical School, tam uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, a z chirurgii plastycznej na Emory University w Atlancie USA. W latach 1988-2004 pełnił funkcję kierownika naukowego oraz dyrektora międzynarodowego Breast Surgery Symposium w Atlancie. W 2001 roku pełnił również funkcje prezesa Południowo-wschodniego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych.
Obecnie jest aktywnym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Estetycznych, a także Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Estetycznych. W 2014 roku został uhonorowany włączeniem go do Best Doctors in America Databese, bazy danych zrzeszających 5% najlepszych praktyków klinicznych i naukowców w Stanach Zjednoczonych.

https://www.atlplastic.com/elliott/

Prof. Akin Yücel

Prof. Yücel (Istambuł, Turcja) specjalizuje się chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej piersi. Wykształcenie medyczne uzyskał na Medical Faculty of Hacettepe University oraz na Instanbul University w katedrze Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas pracy w Wexham Park Hospital w Wielkiej Brytanii oraz na University of Washington w Seattle. Obecnie pełni funkcję profesora na University of Istanbul.
Jest autorem i współautorem licznych publikacji w piśmiennictwie tureckim  oraz w zagranicznych czasopismach naukowych, jest również współautorem wielu monografii z zakresu chirurgii plastycznej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję  Sekretarza Generalnego Tureckiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, w towarzystwie tym obecnie pełni funkcje przewodniczącego grupy roboczej ds. rekonstrukcji piersi. Od 2012 roku zaś pełni funkcję Prezesa tureckiego ISAPS.

https://www.akinyucel.com/

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.