Informacje dla firm

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji Pier(w)si w Gdańsku zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Nowiński
Evereth Publishing Sp. z o.o.
k.nowinski@evereth.pl
nr tel. 724 995 604

Kamil Piotrowski
Evereth Publishing Sp. z o.o.
k.piotrowski@evereth.pl
nr tel. 661 282 338

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.