Zarejestruj się

Warunki uczestnictwa w Konferencji:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Akceptacja regulaminu Konferencji
3. Dokonanie wpłaty (i wysłanie potwierdzenia do Organizatorów) drogą pocztową, e-mail lub faxem.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:
21 1140 2017 0000 4202 1272 9291

Tytułem: Imię i nazwisko – konferencja Pierwsi w Gdańsku 2020

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Z uwagi na względy organizacyjne nie przyjmujemy płatności w ratach.
Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.
Potwierdzenie
Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres e-mail podany przy rejestracji, wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.